متقاضی محترم ، جهت درخواست همکاری با بابیمه ایران در فروش و بازاریابی انواع بیمه فرم زیر را با دقت تکمیل فرمایید:

آیا اطلاعات تخصصی در خصوص رشته های بیمه دارید؟

آیا قبلا کار فروش انجام داده اید؟

لطفا بفرمائید بیشتر در چه مکان یا سازمانی امکان همکاری با ما را دارید؟